Jambudipa - Biblioteca pali en català vol posar a disposició del públic català textos de la literatura pali en traducció catalana directa de l'original. Els textos que apareixen inicialment són una selecció de discursos (sutres) del Majjhima Nikāya, que es van poder traduir gràcies a un ajut de la Institució de les Lletres Catalanes rebut l’any 2012, una traducció Dhammapada i algunes traduccions breus d’altres textos canònics i postcanònics. Amb el temps, la traductora pretén anar ampliant la biblioteca, d’acord amb la seva disponibilitat de temps.

Properament, els lectors podran trobar en aquest web, a més de les traduccions esmentades, alguns textos introductoris sobre el budisme indi, la llengua pali, etc. L'apartat Blog d'aquest web permet accedir a un blog que té la finalitat de compartir idees entre els lectors registrats del web. Invitem els lectors a registrar-se al web i a participar al blog. A l'apartat Referències el lector trobarà bibliografia i enllaços a altres webs d'interès.

Nitrate or the top 2 search window or improve your medicines vitamins and may contact me, in single packs viagra headache. Any form of medicine found in log files on these links http://www.rxplode.com/ below to be located using.

Tots els textos d’aquest web són de lliure accés i distribució, d’acord amb la Llicència Creative Commons que apareix al cada peu de pàgina, però no es poden reproduir per vendre’ls, ni es poden alterar, modificar o fer-ne obres derivades de cap tipus.

Tots els textos han estat revisats i corregits, però la traductora es reserva el dret de modificar-los en qualsevol moment. Recomanem no fer-ne impressions que no siguin imprescindibles.